Hol járok?
» ALAPÍTVÁNY | 2008. évi közhasznúsági jelentés

Közhasznú Alapítvány

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2008. évi tevékenységről

A Nógrád Megye Vadászati Kultúrájáért Közhasznú Alapítványt a bíróság 2001. júliusában jegyezte be, mely során megkapta a közhasznú besorolást.

Az alapító okiratban kitűzött közhasznú célok közül az Alapítvány a házigazda Szánas Vadásztársasággal közös szervezésben a Nógrád Megyei Vadásznap megrendezésénél jelentős anyagi támogatást nyújtott a rendezvény színvonalasabbá tételéhez .

Fő közhasznú céljának tartja Alapítványunk -az alapító okiratában kitűzött közhasznú céljainak megfelelően -a Nógrád megyei vadászati kultúra támogatását, melyet e rendezvény szakmai és kulturális programjain keresztül segített elő.

"Nógrádi Vadász" újság kiadásának és kézbesítésének finanszírozására ez évben nem tudott támogatást biztosítani Alapítványunk. Az újság kiadásának teljes költségét az elmúlt 3 évben jelentős mértékben támogatta Alapítványunk, melyet az 1737 fő nógrádi vadászon kívül eljuttatott a Nógrád megyében vadászó, más megyei mintegy 400-500 vadásztárshoz is. Idén erre nem sikerült pályázati forrásból bevételhez jutni.

Közhasznú céljainak megvalósítására adott lehetőséget az SZJA
1 %-ából befolyt 175 e Ft.-os öszeg is.

Összességében 2008-ban az Alapítvány 1. 934 e Ft-tal gazdálkodott. Ebből 1.758 e Ft adományozóktól kapott, 175 e Ft gyűlt össze az adózók által felajánlott SZJA 1 %-ából, 1 e Ft pedig bankkamatból származott.
Az adószámuk szerint nyilvántartott adományozók a befizetett támogatásaik összegéről adókedvezményre jogosító igazolást kaptak.

Az összes kiadás 1.759 e Ft volt, melyből az anyagjellegű ráfordítások 28 e Ft-ot tettek ki, a személyi jellegű költségek összege 180 e Ft volt, A Nógrád Megyei Vadásznapok rendezvényét 1.550 e Ft-tal támogatta Alapítványunk. 1 e Ft egyéb kiadásokra lett fordítva

2008. évben az Alapítvány mérleg szerinti eredménye így + 175 e Ft volt.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, ebből bevétele és kiadása sem származott.
A kuratórium tagjai sem tiszteletdíjban, sem egyéb juttatásban nem részesültek.


Salgótarján, 2009. március 10.

Szabó Endre
kuratóriumi elnök