Hol járok?
» INFORMÁCIÓK | Aki vadász akar lenni...

Aki vadász akar lenni, megtudhatja mit kell tenni… 

Magyarországon vadászni vadászjegy, vagy vadászati engedély birtokában lehet. Magyar állampolgár - és bizonyos feltételek esetén külföldi állampolgár - vadászjegy birtokában, a külföldi bérvadászok általában vadászati engedéllyel hódolhatnak Magyarországon szenvedélyüknek.

Jelen tájékoztatónkban a magyar állampolgároknak szeretnénk segítséget nyújtani vadásszá válásukhoz.

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik: 

 • vadászjeggyel,
 • az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, illetve
 • a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel
 • a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíj-tartási engedéllyel.

Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar állampolgár kaphat, aki

 1. eredményes vadászvizsgát tett
 2. nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá
 3. a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással rendelkezik

Az Állami vadászvizsgával kapcsolatosan bővebb információt itt talál.

Nem kell vadászvizsgát tennie annak, aki

 • erdészeti, mezőgazdasági, közép- vagy felsőfokú szakoktatási intézményben vadászat-vadgazdálkodás tananyagát tartalmazó tantárgyból eredményes vizsgát tett – ami a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekre is kiterjedt –, és ezt az oktatási intézmény hiteles okiratban igazolja;
 • felsőfokú vadgazálkodási szakirányú végzettséget szerzett;
 •  vadgazdálkodási technikusi oklevelet szerzett
 • vadász- vadtenyésztő szakmunkás képesítéssel rendelkezik.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni!

A vadászvizsga eredményes letételét követően lehet igényelni a vadászjegy kiadását, a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél. A vadászjegyváltáshoz igazolni kell, hogy az érintett valamelyik biztosító társaságnál megkötötte a vadász felelősség és baleset biztosítási szerződést. (A szerződés a kamaránál is megköthető.)

A vadászlőfegyver megszerzésére (megvásárlására), ill. tartására az engedélyt az illetékes rendőrhatóság adja meg.

Ilyen engedélyt az kaphat aki

 • a rendőrség által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja
 • igazolja azt, hogy lőfegyver tartására egészségileg alkalmas
 • igazolja, hogy a rendőrség által szervezett lőfegyver ismereti vizsgát letette ( lásd fentebb a vadászvizsgánál írtakat. )
 • 18. életévét betöltötte
 • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem ítélték el, vagy ha igen úgy már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
 • akinél a lőfegyver, lőszer biztonságos tárolása biztosított.
A fentiekből az egészségi alkalmasság igazolásának kérdése igényel bővebb kifejtést.
Az egészségi alkalmasság elbírálására a házi orvos jogosult, aki az erre vonatkozó igazolást akkor adja ki, ha a kérelmező nem szenved olyan betegségben, testi, szellemi, vagy érzékszervi fogyatékosságban, amely őt a lőfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná tenné.
A házi orvos ha szükségesnek látja az igazolás kiadása előtt a kérelmezőt különböző vizsgálatokra küldheti el, melyek ismeretében dönt.
Az egészségi alkalmassági igazolásért térítési díjat kell fizetni.
 
Ha Ön valamennyi előírásnak eleget tett, így rendelkezik a vadászat személyi és tárgyi feltételeivel, várja Önt az ezerarcú természet, ahol etikus vadászmagatartásával hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább öregbítse a magyar vadgazdálkodás és vadászat, világban elfoglalt jó hírnevét.