Hol járok?
» OMVK | Országos Szervezet | Bizottságok

Jogi Bizottság

A Jogi Bizottság javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó feladatokat lát el. Feladataiból következik, hogy nem tartozik hatáskörébe a Kamara általános vagy egyedi ügyekbeni jogi képviselete.Segítő tevékenységét az országos szervezet, így elsősorban az országos küldöttközgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek előkészítése során fejti ki.

elnök: Dr. Székely István
tagok: Dr. Kovács Sándor, Dr. Mikó Zoltán, Nagy István, Dr. Szilágyi János

 

Etikai Bizottság

Lefolytatja a területi bizottságok határozatai ellen benyújtott másodfokú etikai eljárásokat. Általános érvényű etikai irányelveket fogalmaz meg.

elnök: Dr. Bárándy Péter
tagok: Andrási Mihály, Dr. Jelenszky Márton, Dr. Kerényi Mihály, Dr. Kovács Sándor, Dr. Müller Ferenc, Dr. Székely György, Dr. Tóth Tihamér, Dr. Vass János, Dr. Zsédenyi Imre


Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kamara működésére, gazdálkodására pénzügyi-, számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok érvényesülését az országos, illetve területi szerveknél és tisztségviselőknél.

elnök: Imre János
tagok: Cserép János, Dr. Dobák Dezső, Hegyes Zoltán, László Győző, Nagypál Zoltán, Szilágyi Lajos, Törzsök Gyula


Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság

A Bizottság feladatának tartja az Elnökség munkájának segítségét, a Kamarát érintő valamennyi pénzügyi, gazdasági, ügyviteli témakörben.

elnök: Dr. Bodnár József
tagok: Bakos Rozália, Baán Béla, Dr. Dobák Dezső, Dr. Domján Lajos, Dr. Gárván János, Szaniszló Sándor, Tóth Béla

 

Vadvédelmi, Vadgazdálkodási Bizottság

Folyamatos kapcsolatot tart a vadvédelemmel, a természetvédelemmel és az erdővédelemmel foglalkozó érdekképviseleti és egyéb szervekkel. Figyelemmel kíséri a vadállomány védelmével, a vadgazdálkodással kapcsolatos szabályok előírások érvényesülését, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A vadállomány súlyos veszélyeztetése, vagy a vadgazdálkodással kapcsolatos szabályok és előírások jelentős megsértése esetén az országos elnökség részére, szükség esetén kezdeményezi állami intézkedések megtételét.

elnök: Dr. Nagy Emil
tagok: Buday Péter, Giczi Ferenc, Hajas Péter Pál, Hopp Tamás, Juhász Pál, Kővári Ferenc, Dr. Sugár László, Dr. Sztojkov Vladov
titkár: Bíró Gabriella

 

Kulturális Bizottság

A Kulturális Bizottság legfontosabb feladatának tartja a tájékoztatást egyfelől a kamarai tagok felé a személyüket, és a vadászatot érintő tudnivalókról, másfelől a nem vadászok felé mind szélesebb tájékoztatást nyújtani a Kamara tevékenységéről. Ennek érdekében évenként jelenik meg a Vadászévkönyv.

elnök: Fáczányi Ödön
tagok: Grószeibl Zoltán, Muray Róbert, Oláh Csaba
titkár: Bíró Gabriella

 

Természetvédelmi és Erdészeti Szakbizottság

elnök: Dr. Faragó Sándor
tagok:Csépányi Péter, Duska József, György Imre, Dr. Heltai Miklós, Dr. Jakabházy Miklós, Pávó Árpád, Reischl Gábor, Dr. Sterbetz István, Szentléleki Tibor, Török Gábor
titkár: Kovács Gábor

 

Kynológiai Szakbizottság

feladatai:
- a vadászkynológia szakmaiságának megerősítése
- a vonatkozó törvények szellemében végezni a vadászok, elsősorban a hivatásos vadászok kynológiai ismereteinek bővítését
- megszervezni a megyei és területi kynológiai szervezeteket
- a vadászkutya-tenyésztő szervezetek elismeréséhez szakmai feltételrendszer kidolgozása

elnök: Dr. Sándor Gyula
tagok: Dr. Cherny Róbert, Eppel János, Dr. Hegedűs Elek, Dr. Herger László, Nyúl András, ifj. Plavecz János, Pomázi Ágoston, Rácz István, Stemler József
titkár: Kovács Gábor

 

Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság feladatkörébe tartozik a hazai vadászati, vadgazdálkodási képzés helyzetének felmérése, céljának meghatározása, a minőségi képzés feltételeinek megteremtése.

elnök: Dr. Fábián Gyula
tagok: Dr. Hagymási László, Dr. Jánoska Ferenc, Nagypál Zoltán, Orbán Henrik, Prezenszki János, Szabó László,
Zámbó Zoltán
titkár: Török Henrik